İK Politikamız

Parıltım Yemek için hedeflerimize ulaşırken en değerli yatırımımız, kuruluşumuza gönülden bağlı, kalifiye insan gücümüzdür. Gıda sektöründe yer alan bir şirket olarak, yoğun insan emeğinin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızın yasal bütün sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra onlarla birlikte büyümek, birlikte öğrenmek ve gelişmek vazgeçilmezlerimizdir. İnsan Kaynakları değerlerimiz:

  • Şirketimizde bütün çalışanlarımıza eşit çalışma ortamı yaratmak

  • Çalışanlarımızın bağlılığını ve memnuniyetini sürekliliğini sağlamak

  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak

  • Hizmetlerimizi çalışanlarımız ile işbirliği içerisinde yürütmek

  • Değişime ve yaratıcılığa açık olmak

  • Kurum içerisindeki bilgi paylaşımını ve takım ruhunu geliştirmek, farklı pozisyonlardaki çalışanlarımız arasında diyalog açabilmek

  • Çalışanlarımız ile birlikte sosyal sorumluluk bilincine dahil olmak

  • Çalışanlarımız dürüst ve adaletli davranmak

Eğer siz de Parıltım Ailesi’ne dahil olmak istiyorsanız, aşağıdaki başvuru formunu doldurunuz.

İK Politikamız

İk Başvuruları

Parıltım Yemek, hedef ve stratejilerinin gerçekleşmesi ve şirket değeri yaratılması yolundaki en önemli gücün, insan kaynağı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çalışanlarının sürekli gelişimini, insan kaynakları politikasının önceliği olarak tutmaktadır.

CV YÜKLE
Hazırladığınız CV’nizi MS Word ve PDF formatlarında 5MB’a kadar başvurunuzla birlikte
bize iletebilirsiniz.